ไอไม่ใช่สัตว์เลี้ยง

147 Graffiti Pieces | See Graffiti | Send Graffiti | See Profile on Twitter

buririn กลับมาลองเขี่ยทวิตเพนท์ดู //ถึงกับไปไม่เป็นเลย ตอนนั้นวาดได้ไงแวร้..

Sep 20, 2013

buririn @rethy04 :)

Jul 31, 2011

buririn 最後の夏。

Jul 31, 2011

buririn Orihimesama

Jul 07, 2011

buririn Thailand :)

Jun 30, 2011

buririn my ID = buriburiburi

Jun 30, 2011

buririn lovely drawr (wwwww)

Jun 30, 2011

buririn ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

Jun 24, 2011

buririn @Cartoon4PEACE ปากน่าจุ๊บจังค่ะ (หัวเราะ)

Jun 24, 2011

buririn เมจฝึกหัด

Jun 24, 2011

buririn แฮ่

Jun 24, 2011

buririn ยิ้มย้อนแสง2

Jun 24, 2011

buririn ยิ้มย้อนแสง

Jun 24, 2011

buririn ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

Jun 22, 2011

buririn ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

Jun 21, 2011

buririn ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

Jun 20, 2011

buririn ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

Jun 19, 2011

buririn ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

Jun 18, 2011

buririn ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

Jun 17, 2011

buririn @Cartoon4PEACE ฮ่าๆๆๆๆๆ!!!

Jun 16, 2011

1 / 8