® i i s u

5 Graffiti Pieces | See Graffiti | Send Graffiti | See Profile on Twitter

Riisu @tonite trying soemthing

Jan 19, 2014

Riisu d riisu

Jan 19, 2014

riisu RT @maxtaylor I made a scary picture http://twitpaint.com/13xe5hp

Jul 14, 2009

riisu @Theprowler O RLY?

Jul 14, 2009

riisu sometimes, i do wonder......

Jul 14, 2009